Felhasználási Feltételek

Köszönöm, hogy ellátogatott honlapomra!

Kérem, figyelmesen olvassa el a www.therapy-massage.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket a Weboldal használatával elfogad.

A honlap egészén használt „Therapy Massage, „Jakab Krisztina” Jakab Krisztina masszőrre utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

Mindent megteszek azért, hogy a honlapon található információk hitelességét és teljességét biztosítsam, ám nem vagyok felelős azért, ha a honlapon elérhetővé tett információk nem hitelesek vagy teljesek. A honlapon található bármely anyagra való támaszkodás a saját felelősségére történik.

A jelen honlapon található linkek mutathatnak harmadik fél weboldalára, azonban nem vállalok felelősséget ezen harmadik fél honlapok tartalmáért, hitelességéért és működéséért. A linkeket jóhiszeműségből szolgáltatom.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szerzői jog és más szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szövegben, képben és más anyagban, Jakab Krisztina tulajdonát képezi, vagy azokat az adott tulajdonos engedélyével tartalmazzák.

Jogosult böngészni a honlapon, de nyomtatás útján, merevlemezre való letöltéssel, és mások számára történő közzététel céljából sokszorosítani a tartalmakat csakis a honlap tulajdonosa, azaz Jakab Krisztina írásbeli beleegyezésével lehetséges. Nyereség elérése céljából ezen honlap semmilyen részének másolata nem adható el vagy tehető közzé, valamint nem módosítható és nem építhető be más munkába, kiadványba vagy honlapba.

A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

A honlapon megjelenő bármely tartalom felhasználása, illetve azokkal való visszaélés szigorúan tilos.

A honlap használata saját és kizárólagos felelősségére történik.

Felelősségi kérdések

Egyes masszázs és terápiás kezelések helyszínei a weboldalon feltüntetett információkkal ellentétben eltérőek lehetnek, de telefonos, email-es vagy személyes egyeztetés során erről tájékoztatom vendégeimet.

Nem szavatolom, hogy ezen honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és a tulajdonos nem vállal kötelezettséget vagy bárminemű felelősséget abban az esetben, ha számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered.

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Ezen weboldal tulajdonosa minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. A külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállalok. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén törlöm, vagy módosítom a külső tartalomra történő hivatkozást.

Az alkalmazandó jog teljes mértékéig határozottan az oldal használója lemond minden, a tulajdonossal szembeni követeléséről, amelyek ezen honlap használatából vagy a hozzáférésből származhatnak.

Tilos olyan tevékenységet végezni, amelyet a tulajdonos belátása szerint helytelennek ítélhet meg, és/vagy törvénytelen cselekedetnek ítélne meg, vagy valamely jogszabály alapján tilos erre a honlapra nézve, beleértve, de nem korlátozva a következőkre:

  • Minden olyan tevékenység, ami vagy az egyének adatvédelmét, vagy bármely más jogainak megsértését okozná;
  • A honlapot arra használni, hogy a tulajdonost, vagy más egyéneket becsméreljen és rágalmazzon, vagy olyan módon viselkedni, ami szégyenbe hozná a tulajdonos jó nevét;
  • Vírust tartalmazó fájlok feltöltése.
  • Engedély nélküli anyagok küldése vagy továbbítása a honlapra.

Fenntartom a jogot bármilyen változtatásra és javításra jelen honlap Felhasználási feltételeit illetően.